Elgarås Hereford

Välkomna till Elgarås Gård!

Gårdsvy Elgarås gård, en gård i tiden.

Gården kom i släktens ägo när Nils Eriksson med syskon köpte gården 1928. Nils drev gården tillsammans med sina syskon tills hans fru Astrid flyttande in på gården 1946. Då renoverads och förbättrades också en stor del av huset, bl.a. grävdes källaren ut för hand! På gården fanns då ca nio mjölkkor av SRB, grisar och höns.

1977 köpte Nils och Astrids pojkar Sture och Sven-Olof gården och byggde ut och ökade till 14 båsplatser för mjölkkor samtidigt som de arbetade heltid borta. De höll sedan 15-16 mjölkande årskor av SRB med inslag av SLB. Grisar och höns försvann från gården när Nils och Astrid gick bort.

1997 tog Sven-Olof ensam över driften av gården och fortsatte med mjölkproduktion fram till 2007. Några kor slaktades men de flesta gick att göra om till amkor. Sedan dess har vi haft 15-18 kalvande kor varje år, några extra mjölkrastjurar köps in till de kor som har extra mjölk.

2008 köptes den första renrasiga stamtjuren av Herefordras in från Lunda Hereford, Ambassadör av Lunda. Redan innan mjölkproduktionen lades ner hade det seminerats med lite köttras och det var Hereford som passade bäst in, pga. sin något mindre storlek, lätta kalvningar och lugna lynne.

2010 köptes en kompletteringstjur från Lekåsa Uppegården, Maggio av Uppegården har vi kallat honom. Han var inte stamboksförd och skulle betäckt tre kvigor efter Ambassadör men fick vara kvar ytterligare 1 säsong då Ambassadör fick utgå hösten 2010 på grund av dåliga klövar.

2011 köptes tre stamboksförda betäckta kvigor in från Haby Hereford. Detta kompletterades vid årskiftet 2011/2012 med ytterligare en kviga samt en ny stamtjur, Odd av Haby.

2012 gjordes ett garage om till en kall lösdrift. Första vintern var där 3 dräktiga kvigor och 6 kvigkalvar. Nu andra vintern är det 4 dräktiga kvigor och 3 kvigkalvar.

I mars 2014 beräknas vår första egna stamboksförda kviga att kalva i lösdriften, 187 Elgarås Lynette.

Gården drivs idag fortfarande av Sven-Olof med hjälp av sonen Magnus. Sven-Olof bor i ett hus bredvid gården och Magnus bor i gårdshuset som sedan 2008 genomgår totalrenovering. Sedan 2004 finns också höns igen på gården! Raser är Skånska blommehöns och dvärgkochin.

Vi satsar nu vidare på en mix av renrasiga Hereford och dikalvar efter korsningskorna som växer väldigt bra med mycket mjölk från SRB inslaget och blir köttiga av Hereford. Vi avlar enbart på bra pollade anlag och bra lynne.

Hitta hit!

Kontaktinformation

Elgarås Gård
51397 Borgstena
0730-254474
hereford@elgaras.se